Forskrift om godkjenning av Trysil kommune som typisk turiststed hele året, Trysil kommune, Hedmark

DatoFOR-2008-01-21-70
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort31.01.2008   kl. 14.25
KorttittelForskrift om turiststedet Trysil

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark 21. januar 2008 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. § 5 annet ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Hedmark har godkjent Trysil kommune som typisk turiststed hele året.

Forskriften gjelder fra 1. mars 2008.