Forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin, Kristiansand kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2008-03-12-835
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse01.08.2008
Sist endret
EndrerFOR-1998-11-18-1265
Gjelder forKristiansand kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort31.07.2008   kl. 15.40
KorttittelForskrift om skjenketider, Kristiansand

Hjemmel: Fastsatt av Kristiansand bystyre 12. mars 2008 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4. 

1.I medhold av alkohollovens § 4-4 kan skjenking av alkoholholdige drikkevarer foregå til følgende tider:
a)Øl og vin (alkoholholdig drikk fra 2,5-22 volumprosent alkohol):

kl. 09.00-02.00 alle dager.

b)Brennevin (alkoholholdig drikk fra 22-60 volumprosent alkohol):

kl. 13.00-02.00 alle dager.

c)Salgstider for vin og brennevin fastsettes av Vinmonopolet A/S.
2.Forskriften gjelder for samtlige bevillinger i kommunen.
3.Forskriften gjøres gjeldende fra 1. august 2008.
4.Forskrift 18. november 1998 nr. 1265 om skjenketider for øl, vin og brennevin, Kristiansand kommune, Vest-Agder oppheves fra samme tid.