Forskrift om skjenketider og salgstider for alkoholholdig drikk, Sola kommune, Rogaland

DatoFOR-2008-04-10-420
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2008
Sist endret
EndrerFOR-2004-03-25-636
Gjelder forSola kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort08.05.2008   kl. 16.05
KorttittelForskrift om skjenketider og salgstider, Sola

Hjemmel: Fastsatt av Sola kommunestyre 10. april 2008 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4 og § 3-7.

§ 1.Skjenketider

Øl og vin kan skjenkes:

-kl. 1000-kl. 0200 ved serveringssteder/spisesteder
-kl. 1000-kl. 0200 ved hoteller
-kl. 0600-kl. 0200 ved Stavanger Lufthavn, Sola.

Brennevin kan skjenkes alle dager, unntatt valgdager

-kl. 1300-kl. 0200 ved hoteller, serveringssteder/spisesteder og ved Stavanger Lufthavn, Sola.

Utendørs skjenking kan etter særskilt søknad tillates ved skjenkesteder som innehar alminnelig skjenkebevilling, innenfor et nærmere fysisk avgrenset område. Ved vurderingen om det skal gis tillatelse til utendørs skjenking, skal det tas hensyn til alkoholpolitiske, og ordens- og nabomessige hensyn. Det skal særlig tas hensyn til målsettingen om å redusere barn og unges eksponering mot skjenkesteder, der disse naturlig ferdes. Det stilles vilkår om at utearealet er godkjent av Mattilsynet for servering av mat. Skjenking må opphøre senest kl. 0200.

§ 2.Salgstider for øl:

Bevillingspliktig øl kan selges:

-kl. 0800-2000 på hverdager
-kl. 0800-1800 på lørdager og dager før helligdager.
§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2008. Fra samme tid oppheves forskrift 25. mars 2004 nr. 636 om skjenketider og salgstider for øl, Sola kommune, Rogaland.