Forskrift om salgs- og skjenketider, Stavanger kommune, Rogaland

DatoFOR-2008-04-28-649
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forStavanger kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort26.06.2008   kl. 15.40
KorttittelForskrift om salgs- og skjenketider, Stavanger

Heimel: Fastsatt av Stavanger bystyre 28. april 2008 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4.

§ 1.Salgstider

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 (inneholdende alkohol over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) kan skje fra kl. 09.00 alle dager hvor salg er tillatt.

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje frem til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager, med unntak av dagen før Kristi himmelfartsdag hvor salg kan skje frem til kl. 20.00.

Når det gjelder salgstiden for alkohol i butikk må salget være registrert i kassen før salgstidens slutt.

§ 2.Skjenketider
2.1. Skjenketiden for alkoholgruppe 1-2 (øl og vin) er fra kl. 11.00 til kl. 01.30 med stengt kl. 02.00 med unntak av søn- og helligdager hvor skjenketiden er fra kl. 13.00 til kl. 01.30 med stengt kl. 02.00.
2.2. Skjenketiden for alkoholgruppe 3 (brennevin) er fra kl. 13.00 til kl. 01.30 med stengt kl. 02.00 alle dager.
2.3.
a)Nattklubber. Skjenketid for alkoholgruppe 1-2 (øl og vin) fra kl. 22.00-kl. 03.00 med stengt kl. 03.30.
b)Nattklubber. Skjenketid alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 22.00-kl. 03.00 med stengt kl. 03.30.
2.4. Lukkede arrangement som bryllup, åremålsdager og lignende, har skjenketid for alkoholgruppe 1-3 (øl, vin og brennevin) til klokken 03.00. Dette gjelder kun i lokalet der arrangementet foregår, ikke i tilliggende lokaler, og kun for skjenking til deltakerne i det lukkede arrangementet.
2.5. Skjenking utendørs kan skje på hverdager fra kl. 11.00 til kl. 24.00, med stengt kl. 00.30.

På søn- og helligdager kan skjenking finne sted fra kl. 13.00 til kl. 23.00, med stengt kl. 23.30.

2.6. I lokaler som har skjenkebevilling for drift av fast scene kan skjenkingen påbegynnes 2 timer før forestillingen, og avsluttes 1 time etter forestillingen, dog ikke utover skjenketiden som følger av punkt 2.1.
2.7. Turbåter i fart kan starte skjenkingen ved kai 1 time før avreise, med skjenkeslutt ved kai 1 time etter turens slutt, dog ikke utover skjenketiden som følger av punkt 2.1.
2.8. For skjenkesteder som ligger i bydelene kan det fastsettes skjenke- og åpningstider som er inntil 4 timer kortere enn de ordinære, dersom nabomessige hensyn tilsier dette. 

Forskriften trer i kraft fra og med 1. juli 2008