Forskrift om godkjenning av Vormstad som typisk turiststed deler av året, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2008-05-05-429
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.06.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forOrkdal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort08.05.2008   kl. 16.05
KorttittelForskrift om turiststedet Vormstad

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 5. mai 2008 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. § 5 andre ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har godkjent Vormstad i Orkdal kommune som typisk turiststed i perioden 1. juni-31. august.

Godkjenningen innebærer at utsalgsstedene i dette tidsrommet er unntatt fra åpningstidsbestemmelsen i helligdagsfredloven § 5 første ledd.

Forskriften trer i kraft 1. juni 2008.