Forskrift om salg og skjenking etter alkoholloven, Arendal kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2008-05-22-534
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.09.2008
Sist endret
EndrerFOR-2005-05-26-517
Gjelder forArendal kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort05.06.2008   kl. 15.25
Rettet20.05.2010, § 2 fjernet nr. 3.
KorttittelForskrift om salg og skjenking, Arendal

Hjemmel: Fastsatt av Arendal bystyre 22. mai 2008 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4.

§ 1.Salg og utlevering av øl
1.Salg og utlevering av øl kan skje innenfor følgende tidsrom:
a.kl. 0800-2000 - på hverdager og dagen før Kr. Himmelfart.
b.kl. 0800-1800 - på dager før søn- og helligdager og på nyttårsaften
c.kl. 0800-1600 - på jul-, påske- og pinseaften.
2.Salg og utlevering av øl er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, på stemmedag for Storting, fylkesting og kommunevalg og folkeavstemning ved lov.
§ 2.Skjenketider
1.Skjenketiden for øl og vin er kl. 0900-0200 alle dager.
2.Skjenketid for brennevin er kl. 1300-0200 alle dager.
§ 3.Andre regler tilknyttet skjenking

Utskjenket alkohol skal være konsumert senest 30 minutter etter at skjenketiden opphørte.

Åpningstid for serverings- og skjenkested følger egen, kommunal forskrift etter serveringsloven.

Arendal kommune har 3 ambulerende skjenkebevillinger.

§ 4.Myndighet etter lov/forskrift

Driftsstyret kan etter søknad, og ved helt spesielle anledninger, utvide skjenketiden for et skjenkested med inntil 1 time.

Rådmannen har myndighet til å behandle og innvilge søknad om ambulerende skjenkebevilling.

Rådmannen har myndighet til å behandle og innvilge søknad om skjenking av øl, vin og brennevin ved enkeltanledninger etter lovens § 1-6, 3. ledd i inntil 4 dager. Søknad utover 4 dager skal behandles og avgjøres av driftsstyret.

§ 5.Ikrafttreden

Forskriften er vedtatt av Arendal bystyre i møte 22. mai 2008 og trer i kraft fra 1. september 2008.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. mai 2005 nr. 517 om salg og skjenking etter alkoholloven, Arendal kommune, Aust-Agder.