Forskrift om åpningstid etter serveringsloven, Mandal kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2008-06-05-575
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2008
Sist endret
EndrerFOR-1992-06-04-452
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort12.06.2008   kl. 13.50
KorttittelForskrift om serveringstider, Mandal

Hjemmel: Fastsatt av Mandal bystyre 5. juni 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. 

1.Serveringssteder med skjenkebevilling gis anledning til å holde åpent fra kl. 06.00 inntil kl. 03.00, samtlige ukedager.
2.Serveringssteder uten skjenkebevilling gis anledning til å holde åpent fra kl. 06.00 inntil kl. 04.00 samtlige ukedager.
3.Serveringsstedet fastsetter selv sine åpningstider innenfor forskriftens ramme.
4.Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2008. Fra samme tid oppheves forskrift 4. juni 1992 nr. 452 om avvikende åpningstid for serveringssteder, Mandal kommune, Vest-Agder.