Forskrift etter serveringsloven, Elverum kommune, Hedmark

DatoFOR-2008-06-18-844
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse31.07.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forElverum kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort31.07.2008   kl. 15.40
KorttittelForskrift etter serveringsloven, Elverum

Hjemmel: Fastsatt av Elverum kommunestyre 18. juni 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd. 

Serveringssteder i Elverum kommune som omfattes av serveringsloven etter 1. januar 2008 skal holde stengt mellom kl. 0300 og kl. 0600. Dette gjelder ikke nåværende døgnåpne bensinstasjoner. Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gjøre unntak fra denne forskrift, jf. serveringsloven § 15 annet ledd.