Forskrift om godkjenning av Øyer sentrum/Hafjell i Øyer kommune som typisk turiststed, Øyer kommune, Oppland

DatoFOR-2008-06-19-658
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse19.06.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forØyer kommune, Oppland
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort26.06.2008   kl. 15.40
KorttittelForskrift om turiststedet Øyer/Hafjell

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Oppland 19. juni 2008 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. § 5 andre ledd nr. 4. 

Fylkesmannen har godkjent Øyer sentrum/Hafjell som typisk turiststed og utsalgsstedene innenfor kommunedelplanen for Øyer sør er unntatt fra de alminnelige åpningstidene i lov om helligdager og helligdagsfred § 5 første ledd.

Forskriften tar til å gjelde straks.