Forskrift om Henningsvær som typisk turiststed, Vågan kommune, Nordland

DatoFOR-2008-07-23-861
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse23.07.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forVågan kommune, Nordland
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort31.07.2008   kl. 15.40
KorttittelForskrift om turiststedet Henningsvær

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 23. juli 2008 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd.

I

Det bestemmes at fiskeværet Henningsvær i Vågan kommune, Nordland, skal regnes som typisk turiststed i tidsrommet fra 1. juni til og med 31. august.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.