Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Ringebu kommune, Oppland.

DatoFOR-2008-08-28-976
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse28.08.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingebu kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort04.09.2008   kl. 14.55
KorttittelForskrift om serveringstider, Ringebu

Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre 28. august 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Serveringsstedene kan holde åpne fra kl. 06.00 til kl. 02.30 med mindre annet er fastsatt for det enkelte serveringssted. Forskriften er hjemlet i serveringslovens § 15.
§ 2.Bestemmelsen kan ikke fravikes.
§ 3.Åpningstidsbestemmelsen gjelder ikke for den servering som foregår i hoteller eller andre overnattingssteder til overnattingsgjester.