Forskrift om tidsbegrensning for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, Sarpsborg kommune, Østfold

DatoFOR-2008-09-18-1055
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse18.09.2008
Sist endret
EndrerFOR-1992-07-02-600
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort01.10.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om alkoholsalg, Sarpsborg

Hjemmel: Fastsatt av Sarsborg bystyre 18. september 2008 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7. Oppheves ved forskrift 25 okt 2012 nr. 1168 (i kraft 1 jan 2013).

§ 1.Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 06.00 til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

For pinse-, jul- og nyttårsaften tillates ølsalg mellom kl. 06.00 og 15.00.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 2. juli 1992 nr. 600 om tidsbegrensing for salg av øl, Sarpsborg kommune, Østfold.