Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk mv., Malvik kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2008-09-29-1698
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse01.10.2008
Sist endret
EndrerFOR-1997-10-27-1193
Gjelder forMalvik kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort17.03.2011   kl. 15.35
KorttittelForskrift om serverings- og skjenketider, Malvik

Hjemmel: Fastsatt av Malvik kommunestyre 29. september 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4. 

1.Åpningstider, jf. serveringslovens § 15

Serveringssteder uten skjenkebevilling kan ha åpent 24 timer i døgnet.

Hoteller kan holde åpent til kl. 03.00.

Skjenkesteder for øvrig kan holde åpent fram til 02.30. 

2.Skjenking av alkoholholdige drikker, jf. alkoholloven § 4-4

Følgende definisjoner legges til grunn, jf. forskrift 8. juni 2005 nr. 538 § 1-1:

-Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
-Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
-Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan skje fra kl. 09.00 til kl. 02.00 på alle dager unntatt søndag.

På søn-, hellig- og høytidsdager kan skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 skje fra kl. 12.00 til kl. 02.00.

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 og til 01.00. Fra 1. november–31. desember til kl. 02.00. Det samme gjelder sluttede selskaper og hoteller.

Uteservering kan tillates for både restauranter og hoteller. Dette gjelder alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, med åpningstid fra kl. 09.00–01.00. Skjenkingen må foregå i et fysisk avgrenset område. Gjestene skal gå via restauranten/spisestedet og ut i serveringsområdet. Serveringsstedet må ikke ligge inn mot boligområde. Det tas forbehold om godkjenning fra byggesakskontoret.

For øvrig skal skjenketiden for alkoholholdig drikker følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at skjenkingen skal opphøre senest ½ time før stedet skal stenge. Det kan ikke i noe tilfelle skjenkes alkoholholdig drikker senere enn kl. 02.00.

Ambulerende skjenkebevilling for lukkete selskaper og bevillinger for enkelt anledninger avgjøres av rådmannen. Skjenketid er tilsvarende som for alminnelig bevilling. 

3.Antall salgssteder og salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1 (alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol)

Alle dagligvarebutikker som etableres kan gis salgsbevilling.

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider:

Mandag–fredagkl. 08.00–20.00
Dager før søndager og helligdager, unntatt dag før Kristi himmelfartsdagkl. 08.00–18.00
Jul-, påske- og pinseaftenkl. 08.00–16.00
 

Søn- og helligdager, 1. og 17. mai og stemmedagen(e) for stortings- fylkestings- og kommunestyrevalg og folkeavstemming er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. 

4.Antall skjenkesteder for øl, vin og brennevin

Det kan gis bevilling til hoteller.

Hotellene må kunne tilby full pensjon og fylle kriteriene for spisested med tilbud rettet mot overnattingsgjester. Bevilling nyttes som del av et helhetlig tilbud som har mat som satsningsområde.

Det kan for øvrig gis bevilling til spisesteder som innfrir følgende krav til restaurantkonsept:

-Spisestedet må både innvendig og utvendig være tilrettelagt og drives som et spisested med hovedvekt på servering av mat. Andre aktiviteter enn matservering (som dans, diskotek og lignende) kan derfor kun være et underordnet supplement i så vel drift som markedsføring av et spisested.
-Spisestedet skal ha kjøkken som skal holde åpent til minimum 2 timer før ordinær stengetid.
-Spisestedet skal ha kokk og serveringspersonale.
-Spisestedet skal ha fast meny eller a la carte.
-Servering skal foregå ved bordene av serveringspersonale.

Serveringssteder i kjøpesenter kan ikke gis skjenkebevilling i ordinær åpningstid. 

5.Inndragning av bevilling, jf. alkoholloven § 1-8

Bevillingshavers brudd på gjeldende bestemmelser kan medføre inndragning av bevillingen for en kortere eller lengre periode eller for resten av bevillingsperioden. 

6.Forskriftens ikrafttreden og oppheving av gjeldende forskrift

Denne forskriften trer i kraft samtidig med den nye salgs- og skjenkebevillingsperioden 1. oktober 2008.

Fra samme tid oppheves forskrift 27. oktober 1997 nr. 1193 om åpningstider for serveringssteder, tidsinnskrenkninger for salg av øl og skjenking av øl, vin og brennevin og begrensning av salgs- og skjenkesteder, Malvik kommune, Sør-Trøndelag.