Forskrift om åpnings-, luknings- og skjenketider for serveringssteder og serveringssteder med skjenkebevilling mv., Spydeberg kommune, Østfold

DatoFOR-2008-10-07-1647
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse08.10.2008
Sist endret
EndrerFOR-2004-09-28-1309
Gjelder forSpydeberg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort26.02.2009   kl. 15.00
KorttittelForskrift om skjenketider, Spydeberg

Hjemmel: Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4.

§ 1.Forskrift for åpnings- og lukningstider for serveringssteder og åpnings-, luknings- og skjenketider for serveringssteder med skjenkebevilling fastsettes med hjemmel i serveringsloven av 13. juni 1997 nr. 55 og alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 og rundskriv IS-5/2008.
§ 2.Det kan ikke gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk som inneholder over 4,7 volumprosent til steder som har spilleautomater.
§ 3.Serverings- og skjenkesteder kan alle dager ha åpnings- og skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer mellom kl. 13.00 og kl. 02.00. Skjenketid for alkoholholdig drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent mellom kl. 08.00 og kl. 02.00. Lukningstid er kl. 02.30.
§ 4.Serveringssteder med serveringsbevilling uten skjenkebevilling kan alle dager ha åpningstid mellom kl. 06.00-02.00. Det kan gjøres unntak for bensinstasjoner.

Serveringssteder med serveringsbevilling uten skjenkebevilling har for sluttede selskaper ingen fast lukningstid.

§ 5.Serverings- og skjenkesteder kan i sluttede selskaper ha åpnings- og skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer mellom kl. 13.00 og kl. 02.00. Skjenketid for alkoholholdig drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent mellom kl. 08.00 og kl. 02.00. Lukningstid har ingen fastsettelse.
§ 6.Serverings- og skjenkesteder kan nyttårsaften ha åpnings- og skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer mellom kl. 13.00 og kl. 02.00. Skjenketid for alkoholholdig drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent mellom kl. 08.00 og kl. 02.30. Lukningstid er kl. 03.00.
§ 7.Administrasjonen kan i enkelttilfeller, ved spesielle arrangementer, gi dispensasjon for åpnings- og skjenketid til kl. 03.00 med lukningstid kl. 03.30.
§ 8.Denne forskrift trer i kraft fra 8. oktober 2008. Gjeldende forskrift 28. september 2004 nr. 1309 om åpnings-, luknings- og skjenketider for serverings- og skjenkesteder, Spydeberg kommune, Østfold oppheves.