Forskrift for åpnings-, luknings- og salgstider for salgssteder med salgsbevilling, Spydeberg kommune, Østfold

DatoFOR-2008-10-07-1648
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse08.10.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forSpydeberg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort26.02.2009   kl. 15.00
KorttittelForskrift om salg av alkohol, Spydeberg

Hjemmel: Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4.

§ 1.Forskrift for åpnings-, luknings- og salgstider for salgssteder med salgsbevilling fastsettes med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 og rundskriv IS-5/2008.
§ 2.Salgssteder med salgsbevilling kan på hverdager mandag-fredag mellom kl. 08.00-20.00 selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol - gruppe 1.
§ 3.Salgssteder med salgsbevilling kan på dager før søn- og helligdager mellom kl. 08.00-18.00 selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol - gruppe 1.

Dag før Kristi Himmelfartsdag er definert som hverdag.

Dag før skjærtorsdag er definert som dag før søn- og helligdag.

§ 4.Salgssteder med salgsbevilling kan på jul-, nyttårsaften-, påske- og pinseaften mellom kl. 08.00-15.00 selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol - gruppe 1.
§ 5.Salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol er ikke tillatt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
§ 6.Denne forskrift trer i kraft fra 8. oktober 2008.