Forskrift om åpningstider, Vågan kommune, Nordland

DatoFOR-2008-10-20-1128
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse01.11.2008
Sist endret
EndrerFOR-2008-03-12-292
Gjelder forVågan kommune, Nordland
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort23.10.2008   kl. 13.10
KorttittelForskrift om åpningstider, Vågan

Hjemmel: Fastsatt av Vågan kommunestyre 20. oktober 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Serveringssteder med skjenkebevilling kan ha åpent mellom kl. 0600 og kl. 0300.
§ 2.Serveringssteder uten skjenkebevilling, med unntak av bensinstasjoner, kan ha åpent mellom kl. 0600 og kl. 0400.
§ 3.Bensinstasjoner kan ha døgnåpent, og servere mat hele åpningstiden.
§ 4.Det forutsettes av serveringsstedet har serveringsbevilling, jf. samme lovs § 3.
§ 5.Åpningstider fastsatt etter § 1 og § 2 gjelder ikke servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester.
§ 6.Forskriften trer i kraft 1. november 2008 og erstatter forskrift 12. mars 2008 nr. 292 om åpningstid, Vågan kommune, Nordland.