Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Trysil kommune, Hedmark

DatoFOR-2008-10-28-1221
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse28.10.2008
Sist endret
EndrerFOR-1995-01-02-32
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort20.11.2008   kl. 16.00
KorttittelForskrift om serveringstider, Trysil

Hjemmel: Fastsatt av Trysil kommunestyre 28. oktober 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Serveringssteder i Trysil kan ha åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.00.

Det kan vedtas innskrenkninger i åpningstiden for det enkelte serveringssted dersom særlige grunner foreligger.

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 2. januar 1995 nr. 32 om åpningstid for serveringssteder, Trysil kommune, Hedmark.