Forskrift om skjenketid for alkoholholdig drikk, Trysil kommune, Hedmark

DatoFOR-2008-10-28-1222
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse28.10.2008
Sist endretFOR-2016-12-20-1928
EndrerFOR-1995-01-02-31
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort20.11.2008   kl. 16.00
Rettet31.03.2009, § 2 første ledd.
KorttittelForskrift om skjenketider, Trysil

Hjemmel: Fastsatt av Trysil kommunestyre 28. oktober 2008 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4. Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1928.

§ 1.Skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 er fra kl. 10.00 til kl. 02.00. For nattklubb i tilknytning til hotell gis skjenketid til kl. 03.00 for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2.
0Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1928.
§ 2.Skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe 3 er fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

Kommunestyret kan fastsette andre skjenketider for det enkelte skjenkested.

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 2. januar 1995 nr. 31 om skjenketider for alkoholholdige drikkevarer, Trysil kommune, Hedmark.