Forskrift om åpningstid med hjemmel i serveringsloven § 15, Rendalen kommune, Hedmark

DatoFOR-2008-10-30-1201
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.02.2009
Sist endret
EndrerFOR-1997-12-18
Gjelder forRendalen kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort13.11.2008   kl. 17.15
KorttittelForskrift om åpningstid servering, Rendalen

Hjemmel: Fastsatt av Rendalen kommunestyre 30. oktober 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. 

Serveringssteder i Rendalen kommune som omfattes av serveringsloven etter 1. januar 2008 skal holde stengt mellom kl. 02.00 og kl. 06.00.

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gjøre unntak fra denne forskrift, jf. serveringsloven § 15 annet ledd.

Forskriften gjøres gjeldende fra 1. februar 2009. Fra samme dato oppheves forskrift 18. desember 19971 etter serveringsloven, Rendalen kommune, Hedmark.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.