Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Nes kommune, Buskerud

DatoFOR-2008-11-06-1245
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse06.02.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNes kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort27.11.2008   kl. 14.50
KorttittelForskrift om serveringstider, Nes

Hjemmel: Fastsatt av Nes kommunestyre 6. november 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. 

Serveringssteder i kommunen skal være lukket mellom kl. 02.30 og kl. 06.00.

Forskriften trer i kraft 6. februar 2009.