Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Nes kommune, Akershus

DatoFOR-2008-11-11-1246
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse12.02.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNes kommune, Akershus
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort27.11.2008   kl. 14.50
KorttittelForskrift om serveringstider, Nes

Hjemmel: Fastsatt av Nes kommunestyre 11. november 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Forskriftens omfang

Forskriften gjelder for alle typer serveringssteder i Nes kommune.

§ 2.Åpningstider

Serveringssteder kan holde åpent i tidsrommet kl. 06.00-03.00.

Uteservering skal stenge kl. 01.00.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 12. februar 2009.