Forskrift om åpningstider for serveringssteder som kiosker, bensinstasjoner og gatekjøkken, Bamble kommune, Telemark

DatoFOR-2008-11-13-1641
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse15.04.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forBamble kommune, Telemark
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort05.02.2009   kl. 14.30
KorttittelForskrift om åpningstider, Bamble

Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommunestyre 13. november 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Bensinstasjoner kan ha åpningstid hele døgnet.
§ 2.Kafeer (uten skjenkebevilling), kiosker, gatekjøkken og isbarer som er faste utsalgssteder, kan holde åpent fram til ½ time etter at skjenkestedene stenger.
§ 3.Ikke faste utsalgssteder kan holde åpent i henhold til torgforskriftene.
§ 4.Åpningstidene innarbeides i ny forskrift for serveringssteder uten skjenkebevilling.
§ 5.Forskriften trer i kraft 15. april 2009.