Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Ski kommune, Akershus

DatoFOR-2008-11-26-1273
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
EndrerFOR-1997-12-15-1347
Gjelder forSki kommune, Akershus
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort04.12.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om serveringstider, Ski

Hjemmel Fastsatt av Ski kommunestyre 26. november 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Serveringssteder i Ski kommune uten skjenkebevilling kan ha åpent 24 timer i døgnet.
§ 2.Serveringssteder i Ski kommune med skjenkebevilling skal holde lukket fra kl. 0230 til kl. 0600.
§ 3.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft med virkning fra 1. januar 2009. Samtidig oppheves forskrift 15. desember 1997 nr. 1347 om åpningstider for serveringssteder, Ski kommune, Akershus.