Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Askim

DatoFOR-2008-11-27-1299
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskim kommune, Østfold
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort11.12.2008   kl. 14.50
KorttittelForskrift om serveringstider, Askim

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Askim bystyre 27. november 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Åpningstider

Serveringssteder med og uten skjenkebevilling kan ha åpent fra kl. 06.00-kl. 03.00.

På restauranter, puber o.l. kan nye gjester ikke komme inn etter kl. 02.00. Gjester som har gått ut kommer ikke inn igjen etter kl. 02.30.

§ 2.Skjenketider

Alkohol gruppe 1 og 2 kan skjenkes alle dager fra kl. 08.00-02.00.

Alkohol gruppe 3 kan skjenkes alle dager fra kl. 13.00-02.00.

Alkoholfri drikke og mat kan serveres til kl. 02.30.

§ 3.Bevilling for en enkelt anledning, alkohollovens § 1-6

Offentlige arrangement har samme åpnings- og skjenketider som serveringsstedene, jf. § 1 og § 2.

§ 4.Lukkede selskap/ambulerende bevilling, alkohollovens § 4-2, 2. ledd

Lukkede selskaper med ambulerende skjenkebevilling kan ha samme skjenketider som serveringssteder med skjenkebevilling, dvs. skjenking til kl. 02.00.

§ 5.Uteservering

§ 1, § 2 og § 3 gjelder også for uteservering.

§ 6.Dispensasjon

Rådmannen har fullmakt til å godkjenne utvidelse av åpnings- og skjenketidene for en enkelt anledning.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.