Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Lillehammer kommune, Oppland

DatoFOR-2008-12-11-1385
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillehammer kommune, Oppland
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort18.12.2008   kl. 14.35
KorttittelForskrift om serveringstider, Lillehammer

Hjemmel: Fastsatt av Lillehammer kommunestyre 11. desember 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Åpningstider for serveringssteder

Serveringssteder uten skjenkebevilling kan holde åpent mellom kl. 06.00 og kl. 03.00.

Serveringssteder med skjenkebevilling følger skjenketiden iht. gjeldende bevillingsvedtak for det enkelte skjenkested.

Bensinstasjoner kan holde døgnåpent.

Det kan vedtas innskrenkninger i åpningstiden for det enkelte serveringssted dersom særlige grunner foreligger.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.