Forskrift for åpnings-, luknings- og skjenketider for serveringssteder og serveringssteder med skjenkebevilling, Eidsberg kommune, Østfold

DatoFOR-2008-12-11-1386
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse11.12.2008
Sist endret
EndrerFOR-1984-06-13-1407
Gjelder forEidsberg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1997-06-13-55, LOV-1989-06-02-27
Kunngjort18.12.2008   kl. 14.35
KorttittelForskrift om skjenketider mv., Eidsberg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Eidsberg kommunestyre 11. desember 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven).

I

§ 1.Retningslinjer for åpnings-, lukningstider for serveringssteder og åpnings-, luknings- og skjenketider serveringssteder med skjenkebevilling for Eidsberg kommune, fastsettes med hjemmel i serveringsloven 13. juni 1997 nr. 55 og alkoholloven 2. juni 1989 nr. 27.
§ 2.Serveringssteder med serveringsbevilling uten skjenkebevilling kan alle dager ha åpningstid mellom kl. 06.00-02.00.

Dette gjelder ikke bensinstasjoner som ikke har begrensninger i åpningstiden.

Serveringssteder med serveringsbevilling uten skjenkebevilling kan for sluttede selskaper ha åpningstid mellom kl. 06.00-02.30.

§ 3.Serverings- og skjenkesteder med serverings- og skjenkebevilling kan alle dager ha skjenketid for gruppe 1 og 2 mellom kl. 08.00-02.00.

Serverings- og skjenkesteder med serverings- og skjenkebevilling kan alle dager ha skjenketid for gruppe 3 mellom kl. 13.00-02.00.

Nye gjester kommer ikke inn etter kl. 02.00.

Gjester som har gått ut kommer ikke inn etter kl. 02.30.

Lukningstid: kl. 03.00.

§ 4.Serverings- og skjenkesteder med serverings- og skjenkebevilling kan for sluttede selskaper ha skjenketid for gruppe 1 og 2 mellom kl. 08.00-02.00.

Serverings- og skjenkesteder med serverings- og skjenkebevilling kan for sluttede selskaper ha skjenketid for gruppe 3 mellom kl. 13.00-02.00.

Nye gjester kommer ikke inn etter kl. 02.00.

Gjester som har gått ut kommer ikke inn etter kl. 02.30.

Lukningstid: kl. 03.00.

§ 5.Serverings- og skjenkesteder med serverings- og skjenkebevilling kan nyttårsaften ha skjenketid for gruppe 1 og 2 mellom kl. 08.00-02.00.

Serverings- og skjenkesteder med serverings- og skjenkebevilling kan nyttårsaften ha skjenketid for gruppe 3 mellom kl. 13.00-02.00.

Nye gjester kommer ikke inn etter kl. 02.00.

Gjester som har gått ut kommer ikke inn etter kl. 02.30.

Lukningstid: 03.00.

§ 6.Serverings- og skjenkesteder som er gitt alminnelig skjenkebevilling for uteservering gis tillatelse til dette hele året.

Skjenketiden settes til: 

Søndag-torsdag: kl. 23.00.

Fredag og lørdag, samt 17. mai: kl. 01.00.

Lukningstid settes til henholdsvis kl. 23.30 og kl. 01.30.

Serveringstidspunkt og klokkeslett gjelder tilsvarende for serveringssteder uten skjenkebevilling.

§ 7.I medhold av forskrift 8. juni 2005 nr. 538, plikter skjenkested med bevilling for å skjenke gruppe 1, 2 og/eller 3, også å føre et rimelig utvalg av drikker som kan inneholde inntil 2,50 volumprosent alkohol, og som må regnes som en naturlig erstatning for gruppe 1 og 2.
§ 8.I medhold av alkoholpolitiske retningslinjer, punkt 15 g) kan administrasjonssjefen, når formannskapet av tidsmessige årsaker ikke rekker å behandle saken i møte og saken er kurant, i enkelttilfeller gi dispensasjon utover gjeldende bestemmelser, dog ikke lenger enn til kl. 03.00, jf. alkohollovens § 4, 2. ledd.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 13. juni 1984 nr. 1407 om lukningstiden for serveringssteder, Eidsberg kommune, Østfold.