Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Måsøy kommune, Finnmark

DatoFOR-2008-12-12-1553
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forMåsøy kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort08.01.2009   kl. 15.25
KorttittelForskrift om serveringstider, Måsøy

Hjemmel: Fastsatt av Måsøy kommunestyre 12. desember 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd.

§ 1.Serveringssteder kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 01.00.
§ 2.Uteservering følger samme åpningstid som i § 1.
§ 3.Serveringssteder kan søke om utvidet åpningstid på fredager, lørdager, i forbindelse med helligdager/høytidsdager og andre spesielle anledninger. Utvidet åpningstid kan gis til kl. 03.00.
§ 4.Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2009.