Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2008-12-18-1559
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
EndrerFOR-1993-08-19-4234
Gjelder forStjørdal kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort08.01.2009   kl. 15.25
KorttittelForskrift om serveringstider, Stjørdal

Hjemmel: Fastsatt av Stjørdal kommunestyre 18. desember 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Serveringssteder uten skjenkebevilling kan ha åpent 24 timer i døgnet.
§ 2.Skjenkesteder skal holdes lukket fra kl. 03.00 til kl. 08.00. Ved spesielle arrangement kan det etter søknad gis dispensasjon for å holde åpent til kl. 04.00.
§ 3.Det kan vedtas innskrenket åpningstid for serveringssteder i bomiljø utenfor Stjørdal sentrum.
§ 4.Dersom andre særlige grunner tilsier det, kan det vedtas innskrenket åpningstid uavhengig av serveringsstedets lokalisering.
§ 5.Mobile serveringssteder som leier plass på Torget eller kommunal gategrunn, skal holdes lukket mellom kl. 20.00 og 09.00.
§ 6.Forskriften trer i kraft 1. januar 2009. Fra samme tid oppheves forskrift 19. august 1993 nr. 4234 om åpningstider for serveringssteder, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag.