Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Nesodden kommune, Akershus

DatoFOR-2008-12-18-1603
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse18.03.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesodden kommune, Akershus
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort14.01.2009   kl. 15.20
KorttittelForskrift om serveringstider, Nesodden

Hjemmel: Fastsatt av Nesodden kommunestyre 18. desember 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Åpningstid

Følgende åpningstider skal gjelde for virksomhet med matservering i Nesodden kommune:

Kategori:Åpningstid:
Caféer og spiserestauranter08.00-02.00
Diskotek med dans08.00-02.00
Puber og barer08.00-02.00
Utendørs serveringssted08.00-02.00
Selskapslokaler08.00-03.00
Gatekjøkken06.00-03.00
Kiosker05.00-03.00
BensinstasjonerDøgnåpent
KantineDøgnåpent

(For skjenking av alkohol gjelder egne tider, jf. alkoholpolitisk handlingsplan for Nesodden kommune av 19. juni 2008).

§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft tre måneder etter vedtaksdato.