Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Hammerfest kommune, Finnmark

DatoFOR-2009-01-15-122
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse15.04.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forHammerfest kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort12.02.2009   kl. 15.40
KorttittelForskrift om serveringstider, Hammerfest

Hjemmel: Fastsatt av Hammerfest kommunestyre 15. januar 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd.

§ 1.Serveringssteder i Hammerfest bykjerne skal være lukket i tiden fra klokken 04.00 til klokken 06.00.
§ 2.Åpningstider fastsatt etter punkt 1 gjelder ikke servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester.
§ 3.Bensinstasjoner kan ha matservering i hele åpningstiden.
§ 4.Forskrift om åpningstider gjelder ikke for serveringssteder tilknyttet industrivirksomhet/anleggsvirksomhet og lignende med døgnkontinuerlig drift.
§ 5.Rådmannen gis fullmakt til å forlenge åpningstiden for en enkelt anledning. Rådmannen gis videre fullmakt til i tvilstilfeller å avgjøre om et serveringssted faller inn under forskriftens geografiske virkeområde, jf. pkt. 1.
§ 6.Forskriften trer i kraft 15. april 2009.