Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Lørenskog kommune, Akershus

DatoFOR-2009-02-04-129
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse04.05.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forLørenskog kommune, Akershus
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort12.02.2009   kl. 15.40
KorttittelForskrift om serveringstider, Lørenskog

Hjemmel: Fastsatt av Lørenskog kommunestyre 4. februar 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd.

§ 1.Åpningstider

Serveringssteder underlagt lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 2 kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 02.30.

Serveringssteder med utendørsservering må stenge utendørsserveringen kl. 01.00.

§ 2.Unntak

Serveringssteder ved hotellbedrifter kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.30. Utvidet åpningstid gjelder ikke for serveringsstedenes utendørsservering.

Bestemmelsen om åpningstider i § 1, 1. pkt. får ikke anvendelse på bensinstasjoner.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 4. mai 2009.