Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Tinn kommune, Telemark

DatoFOR-2009-02-26-924
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse27.02.2009
Sist endret
EndrerFOR-1998-03-04-278
Gjelder forTinn kommune, Telemark
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort02.07.2009   kl. 15.10
KorttittelForskrift om serveringstider, Tinn

Hjemmel: Fastsatt av Tinn kommunestyre 26. februar 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Åpningstidens lengde

Alle serveringssteder kan holde åpent mellom kl. 06.00-03.00 alle sju ukedagene.

§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 27. februar 2009. Fra samme tid oppheves forskrift 4. mars 1998 nr. 278 om åpningstider for serveringssteder, Tinn kommune, Telemark.