Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Ås kommune, Akershus

DatoFOR-2009-03-04-284
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse12.03.2009
Sist endret
EndrerFOR-1996-07-03-757
Gjelder forÅs kommune, Akershus
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort12.03.2009   kl. 16.00
KorttittelForskrift om serveringstider, Ås

Hjemmel: Fastsatt av Ås kommunestyre 4. mars 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Serveringssteder skal som hovedregel holde lukket fra kl. 01.00-06.00 mandag til fredag, lørdag og søndag holdes serveringssteder lukket fra kl. 02.30-06.00.
§ 2.Bensinstasjoner kan holdes døgnåpne.
§ 3.Forskriften gjelder alle serveringssteder som faller inn under serveringsloven. Rådmannen kan gjøre unntak for det enkelte serveringssted når særlige grunner foreligger.