Forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Ås kommune, Akershus

DatoFOR-2009-03-04-285
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse12.03.2009
Sist endretFOR-2012-06-20-660
EndrerFOR-1996-07-03-757
Gjelder forÅs kommune, Akershus
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort12.03.2009   kl. 16.00
KorttittelForskrift om skjenketider, Ås

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Ås kommunestyre 4. mars 2009 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4. Endret ved forskrift 20 juni 2012 nr. 660.

I

§ 1.Salgstid
§ 1-1.Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyest 4,7 volumprosent alkohol kan skje på følgende tidspunkt:
a.Kl. 08.00-20.00 på hverdager og dagen før Kristi himmelfartsdag.
b.Kl. 08.00-18.00 på dager før søn- og helligdager.
§ 2.Skjenketider etter kommunal bevilling
§ 2-1.Skjenketider for alkohol i gruppe 1 og 2 (inntil 22 volumprosent alkohol):
a.Søndag til torsdag fra kl. 06.00 til kl. 00.30 påfølgende døgn.
b.Fredag og lørdag fra kl. 06.00 til kl. 02.00 påfølgende døgn.

Skjenketider for alkohol i gruppe 3 (over 22 volumprosent alkohol):

c.Søndag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 00.30 påfølgende døgn.
d.Fredag og lørdag fra kl. 13.00 til kl. 02.00 påfølgende døgn.
§ 2-2.For sluttede selskap gjelder følgende skjenketider for alkohol i gruppe 1 og 2:
a.Søndag til torsdag kl. 06.00 til kl. 01.30 påfølgende døgn.
b.Fredag og lørdag kl. 06.00 til kl. 02.00 påfølgende døgn.

For sluttede selskap gjelder følgende skjenketider for alkohol i gruppe 3:

c.Søndag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 01.30 påfølgende døgn.
d.Fredag og lørdag kl. 13.00 til kl. 02.00 påfølgende døgn.
0Endret ved forskrift 20 juni 2012 nr. 660.
§ 2-3.For utendørs skjenking av alkohol gruppe 1 og 2 gjelder følgende tider:
a.Mandag til torsdag: kl. 10.00-23.00.
b.Fredag til lørdag: kl. 10.00-24.00.
c.Søndag: kl. 12.00-23.00.

For utendørs skjenking av alkohol gruppe 3 gjelder følgende tider:

d.Mandag til torsdag: kl. 13.00-23.00.
e.Fredag til lørdag: kl. 13.00-24.00.
f.Søndag: kl. 13.00-23.00.
§ 2-4.Hovedutvalg for helse og sosial kan fastsette reduserte skjenketider for alkohol for det enkelte skjenkested.

Skjenketiden for det enkelte skjenkested angis i bevillingsdokumentet.

§ 2-5.Rådmannen kan gi dispensasjon til forlengede skjenketider ved spesielle anledninger etter søknad.
0Tilføyd ved forskrift 20 juni 2012 nr. 660.

II

Forskriften trer i kraft snarest etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. Fra samme tid oppheves forskrift 3. juli 1996 nr. 757 om skjenketider for øl, vin, brennevin samt lukningstider, Ås kommune, Akershus.