Forskrift om øya Leka som typisk turiststed, Leka kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2009-05-29-571
PublisertII 2009 hefte 3
Ikrafttredelse29.05.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeka kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort04.06.2009   kl. 14.00
KorttittelForskrift om turiststedet øya Leka

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 29. mai 2009 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd.

§ 1.Typisk turiststed

Øya Leka i Leka kommune, Nord-Trøndelag, betegnes som typisk turiststed etter lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 annet ledd nr. 4 i perioden 1. april-31. september.

Bestemmelsene om alminnelig åpningstider i samme lov § 5 første ledd gjelder etter dette ikke for dette stedet i nevnte periode.

§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.