Forskrift om åpnings- og skjenketider på serveringssteder og om tid for salg av alkoholholdig drikk, Enebakk kommune, Akershus

DatoFOR-2009-06-22-1043
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse13.11.2009
Sist endretFOR-2011-06-21-718 fra 08.07.2011
Endrer
Gjelder forEnebakk kommune, Akershus
HjemmelLOV-1989-06-02-27, LOV-1997-06-13-55
Kunngjort13.08.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om åpnings- og skjenketider, Enebakk

Hjemmel: Fastsatt av Enebakk kommunestyre 22. juni 2009 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven). Endret ved forskrift 21 juni 2011 nr. 718 (i kraft 8 juli 2011). 

1. Utsalgssteder
1.1 Tid for salg/utlevering av alkoholholdig drikk med høyest 4,7 volumprosent alkohol fastsettes slik:
Hverdager fra kl. 08.00-20.00
Dager før søn- og helligdager
(unntatt dagen før Kr. Himmelfartsdag)
kl. 08.00-18.00
Jul-, påske- og pinseaften kl. 08.00-15.00

Salg av alkoholholdig drikk på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, samt valgdager, er forbudt. 

2. Serveringssteder
2.1 Åpningstider for serveringssteder fastsettes slik:
Fredager og lørdager kl. 06.00-02.00
Andre dager kl. 06.00-01.00

Åpningstiden fredag og lørdag kan etter søknad utvides til kl. 02.30

Uteservering skal stenge kl. 24.00.

2.2 Skjenketider

Øl og vin

Fredager og lørdager kl. 08.00-01.30
Andre dager kl. 08.00-00.30

Brennevin

Fredager og lørdager kl. 13.00-01.30
Andre dager kl. 13.00-00.30

Skjenketiden på fredager og lørdager kan etter søknad utvides til kl. 02.00.

Skjenking utendørs skal opphøre kl. 23.30.

Skjenking av brennevin på valgdager er forbudt. 

3. Lukkede selskap og leilighetsvis skjenking

Skjenketidene i pkt. 2.2 gjelder tilsvarende skjenking av alkoholholdig drikk i lukkede selskaper og ved leilighetsvis skjenking.

4. Forskriften trer i kraft 3 måneder etter kunngjøringsdato.
0Endret ved forskrift 21 juni 2011 nr. 718 (i kraft 8 juli 2011).