Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-06-24-942
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse24.06.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forAgdenes kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1989-06-02-27, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort02.07.2009   kl. 15.10
KorttittelForskr om salgs- og åpningstider m.v, Agdenes

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Agdenes kommunestyre 24. juni 2009 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

I

1. Salgstid for alkoholholdig drikk under 4,8 volumprosent alkohol

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk under 4,8 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 08.00, alle dager hvor salg er tillatt. Salg og utlevering kan skje fram til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager, med unntak av dagen før Kristi himmelfartsdag hvor salg kan skje fram til kl. 20.00. 

2. Skjenketider
2.1. Skjenkestart
2.1.1 Skjenketider for øl, rusbrus og vin er fra kl. 08.00, med unntak av søn- og helligdager hvor skjenketiden er fra kl. 12.00.
2.1.2 Skjenketiden for brennevin er fra kl. 13.00.
2.2. Skjenkeslutt
2.2.1 Alminnelig skjenketid for øl, rusbrus, vin og brennevin er til kl. 01.00.
2.2.2 Natt til lørdag og søndag, samt dager før høytidsdager og helligdager er kl. 02.00.
2.2.3 Alminnelig skjenketid ved uteservering er tillatt fram til kl. 01.00, dog med den begrensing at all musikk og underholdning er avsluttet kl. 22.00. Det kan gis dispensasjon for en enkelt anledning.
2.2.4 Uteservering natt til lørdag og søndag, samt dager før høytidsdager og helligdager er kl. 02.00.
2.2.5 Utvidet skjenketid for øl, rusbrus, vin og brennevin kan for enkelte anledninger, både for innvendig og utvendig lokalitet, gis fram til kl. 03.00.
2.3. Fortæringstid

Konsum av utskjenket alkohol skal opphøre senest en halv time etter utløpet av skjenketiden. 

3. Åpningstider for serveringssteder uten skjenkebevilling

Serveringssteder uten skjenkebevilling kan holde åpent hele døgnet.

II

Forskriften trer i kraft straks.