Forskrift om godkjenning av Nerskogen som typisk turiststed, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-08-20-1092
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse20.08.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forRennebu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort21.08.2009   kl. 14.20
KorttittelForskrift om turiststedet Nerskogen

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 20. august 2009 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. § 5 andre ledd nr 4. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har godkjent Nerskogen i Rennebu kommune som typisk turiststed.

Godkjenningen innebærer at utsalgsstedene er unntatt fra åpningstidsbestemmelsene i helligdagsfredsloven § 5 første ledd.

Forskriften trer i kraft 20. august 2009.