Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Kongsvinger kommune, Hedmark

DatoFOR-2009-11-05-1468
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse06.02.2010
Sist endret
EndrerFOR-1992-07-01-543
Gjelder forKongsvinger kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort10.12.2009   kl. 16.50
KorttittelForskrift om serveringstider, Kongsvinger

Hjemmel: Fastsatt av Kongsvinger kommunestyre 5. november 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Åpningstider for serveringssteder

Serveringssteder uten skjenkebevilling kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.00.

Serveringssteder med skjenkebevilling for alkoholholdige drikker i gruppe 1 og 2, kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 24.30 fra søndag til torsdag. Natt til lørdag og søndag kan de holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.00.

Serveringssteder med skjenkebevilling for alkoholholdige drikker i gruppe 1, 2 og 3, kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 02.00 søndag til torsdag. Natt til lørdag og søndag kan de holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.00.

Bensinstasjoner kan holde døgnåpent.

Det kan vedtas innskrenkninger i åpningstiden for det enkelte serveringssted dersom særlige grunner foreligger.

§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 6. februar 2010.

Fra samme tid oppheves forskrift 1. juli 1992 nr. 543 om åpningstider for serveringssteder, Kongsvinger kommune, Hedmark.