Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Eidsvoll kommune, Akershus

DatoFOR-2009-11-10-1882
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse11.04.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsvoll kommune, Akershus
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort11.03.2010   kl. 14.40
KorttittelForskrift om serveringstider, Eidsvoll

Hjemmel: Fastsatt av Eidsvoll kommunestyre 10. november 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. 

1.Åpningstider ved serveringssteder er fattet med hjemmel i serveringsloven § 15 samt lov om helligdager og helligdagsfred § 5. 

Innendørs kl. 06.00 til kl. 01.00

Utendørs kl. 06.00 til kl. 01.00

2.Dispensasjon: Det kan søkes om utvidet åpningstiden ved enkelte serveringssteder beliggende langs E6.
3.Eidsvoll kommune kan for det enkelte serveringssted fastsette en innskrenket åpningstid i forhold til bestemmelsen i denne forskrifts pkt. 1.