Forskrift om å godkjenne Bud i Fræna kommune som typisk turiststad, Fræna kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2010-01-11-35
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse11.01.2010
Sist endretFOR-2017-03-29-431
Endrer
Gjelder forFræna kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort21.01.2010   kl. 15.10
KorttittelForskrift om turiststedet Bud i Fræna

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 11. januar 2010 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd.
Endringar: Endra med forskrift 29 mars 2017 nr. 431. 

Bud i Fræna kommune, Møre og Romsdal skal regnes som typisk turiststad i perioden fra palmesøndag til 31. august.

I disse periodene gjelder ikke begrensninger i åpningstidene for faste utsalgssteder i helligdagsfredloven § 5 første ledd, jf. § 5, andre ledd nr. 4.

0Endra med forskrift 29 mars 2017 nr. 431 (endringa fjerna den opprinnelege ikraftsettinga som var 11 jan 2010).