Forskrift om å godkjenne Bud i Fræna kommune som typisk turiststad, Fræna kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2010-01-11-35
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse11.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forFræna kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort21.01.2010   kl. 15.10
KorttittelForskrift om turiststedet Bud i Fræna

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 11. januar 2010 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har den 11. januar 2010 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd godkjent Bud i Fræna kommune som typisk turiststad i perioden 1. juni til 31. august iht. § 5 nr. 4 i same lov. Forskrifta tek til å gjelde straks.