Forskrift om godkjenning av Nordre Osen som typisk turiststed, Åmot kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-01-21-56
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅmot kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort28.01.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om turiststeder Nordre Osen

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark 21. januar 2010 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. § 5 annet ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Hedmark har 21. januar 2010 godkjent Nordre Osen, Åmot kommune, Hedmark som typisk turiststed hele året.

Forskriften tar til å gjelde fra 1. februar 2010.