Forskrift om godkjenning av Dale som typisk turiststad, Vaksdal kommune, Hordaland

DatoFOR-2010-01-26-82
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse04.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forVaksdal kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort04.02.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om turiststaden Dale, Vaksdal

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Hordaland 26. januar 2010 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. annet ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Hordaland har godkjent Dale i Vaksdal kommune som typisk turiststad. Verknaden av dette er at utsalsstadene i Dale er unnateke frå opningstidsreglane i lov om helligdager og helligdagsfred § 5 første ledd.

Forskrifta tek til å gjelde frå kunngjeringsdatoen.