Forskrift om godkjenning av Tyin/Filefjell som typisk turiststed, Vang kommune, Oppland

DatoFOR-2010-02-18-212
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse23.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forVang kommune, Oppland
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort23.02.2010   kl. 16.25
KorttittelForskrift om turiststedet Tyin/Filefjell, Vang

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Oppland 18. februar 2010 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd jf. annet ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Oppland godkjenner Tyin/Filefjell som typisk turiststad. Godkjenninga gjeld arealet innanfor kommunedelplanen for Tyinkrysset vedteke i 2005 og gjeld heile året.

Forskrifta tek til å gjelde straks den er kunngjort.