Forskrift om Flå som typisk turiststed, Flå kommune, Buskerud

DatoFOR-2010-03-29-477
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse29.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlå kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort31.03.2010   kl. 12.25
KorttittelForskrift om turiststedet Flå

Hjemmel: Fastsatt av fylkesmannen i Buskerud 29. mars 2010 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. annet ledd nr. 4.

§ 1.Flå kommune skal regnes som typisk turiststed og dermed være unntatt fra hovedregelen i helligdagsfredlovens § 5 første ledd, slik at utsalgsstedene kan holde åpent på helligdager.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.