Forskrift om godkjenning av Nore og Uvdal som typisk turiststed, Nore og Uvdal kommune, Buskerud

DatoFOR-2010-11-16-1446
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse18.11.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNore og Uvdal kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5, LOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort18.11.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om turiststedet Nore og Uvdal

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 16. november 2010 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. § 5 annet ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Buskerud godkjenner Nore og Uvdal kommune som typisk turiststed, – som omsøkt. Dette innebærer at kolonialbransjens utsalgssteder i kommunen er unntatt fra åpningstidsbestemmelsene i helligdagsfredlovens § 5 første ledd.

Forskriften trer i kraft straks etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend.