Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Lillesand kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2010-12-01-1544
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
EndrerFOR-2002-09-22-1012
Gjelder forLillesand kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort09.12.2010
KorttittelForskrift om serveringstider, Lillesand

Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 1. desember 2010 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Serveringssteder i Lillesand kommune uten skjenkebevilling kan ha åpent 24 timer i døgnet.
§ 2.Serveringssteder i Lillesand kommune med skjenkebevilling skal holde lukket fra kl. 02.30 til kl. 06.00.
§ 3.Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tid oppheves forskrift 22. september 2002 nr. 1012 om åpningstid for serveringssteder, Lillesand kommune, Aust-Agder.