Forskrift om åpnings- og lukningstider for serveringssteder, Bardu kommune, Troms

DatoFOR-2010-12-15-1684
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse15.12.2010
Sist endret
EndrerFOR-1984-09-25-1762, FOR-1997-12-18-1524
Gjelder forBardu kommune, Troms
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort22.12.2010   kl. 13.55
KorttittelForskrift om serveringstider, Bardu

Hjemmel: Fastsatt av Bardu kommunestyre 15. desember 2010 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Serveringssteder skal holdes lukket fra kl. 0230 til kl. 0600 alle ukedager.
§ 2.Kommunestyret, eller den det bemyndiger, kan gjøre unntak fra gjeldende åpningsbestemmelser for det enkelte serveringssted.
§ 3.Forskriften trer i kraft 15. desember 2010. Fra samme tid oppheves forskrift 25. september 1984 nr. 1762 om åpnings- og lukningstider for serveringssteder Bardu kommune, Troms og forskrift 18. desember 1997 nr. 1524 om åpnings- og lukningstid for serveringssteder, Bardu kommune, Troms.