Forskrift om godkjenning av Åkrestrømmen som typisk turiststed, Rendalen kommune, Hedmark

DatoFOR-2011-03-14-309
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forRendalen kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort24.03.2011
KorttittelForskrift om turiststedet Åkrestrømmen, Rendalen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark 14. mars 2011 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. § 5 annet ledd nr. 4.

I

Fylkesmannen i Hedmark godkjenner Åkrestrømmen, Rendalen kommune som typisk turiststed. Dette innebærer at kolonialbransjens utsalgssteder i kommunen er unntatt fra åpningstidsbestemmelsene i helligdagsfredlovens § 5 første ledd.

II

Forskriften trer i kraft 1. april 2011.