Forskrift om godkjenning av Gjøra som typisk turiststed, Sunndal kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2011-04-01-356
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forSunndal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort07.04.2011   kl. 15.50
KorttittelForskrift om turiststedet Gjøra, Sunndal

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Møre og romsdal 1. april 2011 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. § 5 annet ledd nr. 4.

I

Fylkesmannen i Møre og Romsdal godkjenner Gjøra i Sunndal kommune som typisk turiststed i perioden 1. juni til 31. august samt i påska.

II

Forskriften tek til å gjelde straks.